LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabo viršininkas Kijeve aptaria tarptautinę paramą Ukrainos kariuomenės reformoms

2018-11-29

Lapkričio 29 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras lankosi Ukrainoje, Kijeve, kur dalyvauja Ukrainos karinių reformų ir saugumo bendradarbiavimo Daugiašalės jungtinės komisijos (angl. Multinational Joint Commission), skirtos koordinuoti tarptautinę paramą Ukrainos kariuomenės reformoms, susitikimuose. Jį lydi Gynybos štabo Karinio rengimo valdybos J7 viršininkas pulkininkas Vilmas Šatas.

 

Savo kalboje gen. mjr. V. Vaikšnoras dėkojo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už atvirumą priimant instruktorius ir karinius patarėjus iš Lietuvos kariuomenės bei akcentavo Profesinio karinio rengimo reformos svarbą.

 

„Mes suprantame, kad profesinio karinio rengimo sistemos reforma yra ilgalaikis tikslas. Jo siekiant greitų pergalių tikėtis yra sunku, tačiau sprendimai reikalingi jau šiandieną. Tuo pat metu reforma ne tik leis pasiekti geresnių karinio mokymo rezultatų, bet ir priartėti prie NATO karinio mokymo reikalavimų,“ – sakė gen. mjr. V. Vaikšnoras.

 

Daugiašalės jungtinės komisijos susitikimų metu yra aptariamos Ukrainos vykdomos gynybos ir kariuomenės reformos, vertinamas pasiektas progresas, teikiamos rekomendacijos Ukrainos kariuomenei, siekiančiai didinti tarpusavio sąveiką su NATO šalių kariuomenėmis, aptariami ateities planai ir koordinuojama bendra parama.

 

Daugiašalėje jungtinėje komisijoje dalyvauja Ukrainos, Danijos, JAV, JK, Kanados, Lenkijos, Lietuvos ir Švedijos atstovai, joje veikia keliolika pakomitečių. Lietuva dalyvauja Sausumos pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų ir Karo policijos pakomitečių veikloje, vadovauja Puskarininkių reformos ir Profesinio karinio rengimo reformos pakomitečiams. Pastarasis Lietuvos siūlymu buvo įsteigtas 2018 metų gegužę. Vadovaudama dviem pakomitečiams Lietuva yra prisiėmusi atsakomybę dalyvauti ir lyderiauti tose srityse vykdomoms reformoms.

 

Lietuva aktyviai palaiko Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, teikia visokeriopą paramą Ukrainai, įskaitant ir karinę. Atsižvelgdama į Ukrainos kariuomenės poreikius, Krašto apsaugos ministerija teikia humanitarinę pagalbą, siunčia materialinę paramą, yra perdavusi karinės ginkluotės elementų ir amunicijos. Per 2014-2018 metus Krašto apsaugos ministerija Ukrainai skyrė beveik 6 mln. eurų vertės materialinės paramos. Lietuvoje gydomi ir reabilituojami sužeisti Ukrainos kariai – per 2014-2018 m. laikotarpį reabilitaciją Karių reabilitacijos centre Druskininkuose atliko daugiau nei 200 Ukrainos karių, patyrusių sužeidimus koviniuose veiksmuose.

 

Kartu su sąjungininkais Lietuva padeda Ukrainai reformuoti ir rengti jos ginkluotąsias pajėgas, padeda jai įgyvendinti užsibrėžtus kariuomenės artėjimo prie NATO standartų tikslus bei prisideda prie jos gynybinių pajėgumų stiprinimo.

 

Lietuvos kariuomenė teikia paramą Ukrainos vykdomoms reformoms karinio mokymo ir rengimo srityje, padeda taikyti vakarietiškus standartus Ukrainos kariuomenei, siekiančiai didinti tarpusavio sąveiką su NATO šalių kariuomenėmis. Ukrainos kariai kviečiami mokytis Lietuvos karinio rengimo įstaigose, Lietuva finansuoja Ukrainos karininkų mokslus Baltijos gynybos koledže.

 

Lietuva kartu su Lenkija ir Ukraina taip pat vysto bendrą karinį projektą – bendrą trišalę brigadą LITPOLUKRBRIG. Šis projektas prisideda prie Ukrainos karių tobulėjimo ir vakarietiškų standartų taikymo praktikoje, bei pačios Ukrainos spartesnio judėjimo europinės ir euroatlantinės integracijos keliu.

 

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Viešųjų ryšių karininkas mjr. Tomas Balkus, tel. (8 5) 219 6401, mob. 8 686 28035, el. paštas: tomas.balkus@mil.lt

 

Naujienos

2019-02-15
Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo kolektyvas minėjo 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo ir 70-asias Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metines. Ta proga kariai ir darbuotojai dovanojo kraujo bei žiūrėjo filmą apie miško brolius ir seses.  
plačiau
2019-02-06
Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vasario 6 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso (angl. Multinational Corps Northeast) vado pavaduotojas generolas majoras Ulrich Hellebjerg.
plačiau
2019-02-04
Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Vasario 4 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su Vokietijos Lauko kariuomenės vadu generolu leitenantu Johanu Langeneggeriu. Susitikimo metu generolai aptarė Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo gynybos srityje bei NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės klausimus.
plačiau