LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe lankėsi VSAT vadas generolas Renatas Požėla

2018-12-10

Gruodžio 10 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas Požėla. Su Gynybos štabo viršininku generolu majoru Vitalijumi Vaikšnoru svečias aptarė bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene ir bendrų pratybų klausimus.

 

Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio proga, už ilgalaikį bendradarbiavimą, nuolatinę geranorišką pagalbą ir nuopelnus Valstybės sienos apsaugos tarnybai, gen. R. Požėla apdovanojo ir paskatino keturis Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo atstovus.

 

Lietuvos kariuomenės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas vyksta per įvairaus pobūdžio pratybas ir mokymus, kurių metu kariai ir pasieniečiai dalinasi patirtimi, gerina tarpusavio veiksmų koordinavimą ekstremalių situacijų metu, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo operacijose, šalies gynybos, valstybinės sienos apsaugos ir kitais atvejais.

 

Bendradarbiavimas tarp Lietuvos kariuomenės ir Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių vidaus reikalų statutinių įstaigų – Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos ir Vadovybės apsaugos departamento – yra svarbus tuo, kad įvedus karo padėtį šios įstaigos yra priskiriamos ginkluotosioms pajėgoms ir privalo būti pasirengusios bendriems su kariuomene gynybos veiksmams, taip pat sąveikai su NATO sąjungininkų pajėgomis.

 

Pagrindinės Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo su minėtomis institucijomis kryptys – valstybės gynyba, taikos meto užduotys, profesinio tobulinimo ir sporto bei kultūriniai renginiai. Pagal šias kryptis kasmet Lietuvos kariuomenės iniciatyva yra sudaromi ir pasirašomi detalūs bendradarbiavimo planai.

 

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Viešųjų ryšių karininkas mjr. Tomas Balkus, tel. (8 5) 219 6401, mob. 8 686 28035, el. paštas: tomas.balkus@mil.lt

Naujienos

2019-01-15
Gynybos štabe lankėsi būsimasis NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Brunsume vadas

Gynybos štabe lankėsi būsimasis NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Brunsume vadas

Nuo sausio 14 d. Lietuvoje lankosi būsimasis NATO Jungtinių pajėgų vadavietės Brunsume (Nyderlandai) vadas generolas leitenantas Erhardas Buehleris. Pirmadienį generolas susitiko su Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininku generolu majoru Vitalijumi Vaikšnoru.
plačiau
2019-01-14
Gynybos štabo vadovybė pagerbė Sausio 13-osios žuvusiųjų atminimą

Gynybos štabo vadovybė pagerbė Sausio 13-osios žuvusiųjų atminimą

Minint Laisvės gynėjų dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo vadovybė dalyvavo renginiuose Vilniuje.

plačiau
2018-12-18
Gynybos štabe susitiko Baltijos šalių strateginių karinių štabų viršininkai

Gynybos štabe susitiko Baltijos šalių strateginių karinių štabų viršininkai

Gruodžio 18 d. Vilniuje vyko darbinis strateginių karinių štabų viršininkų susitikimas, kuriame Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinių štabų viršininkai aptarė trišalio bendradarbiavimo gynybos srityje projektus, karines pratybas, tolesnio trišalio bendradarbiavimo plėtojimą.
plačiau