LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe lankėsi VSAT vadas generolas Renatas Požėla

2018-12-10

Gruodžio 10 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas Požėla. Su Gynybos štabo viršininku generolu majoru Vitalijumi Vaikšnoru svečias aptarė bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene ir bendrų pratybų klausimus.

 

Atkurtos Lietuvos kariuomenės 100-mečio proga, už ilgalaikį bendradarbiavimą, nuolatinę geranorišką pagalbą ir nuopelnus Valstybės sienos apsaugos tarnybai, gen. R. Požėla apdovanojo ir paskatino keturis Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo atstovus.

 

Lietuvos kariuomenės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas vyksta per įvairaus pobūdžio pratybas ir mokymus, kurių metu kariai ir pasieniečiai dalinasi patirtimi, gerina tarpusavio veiksmų koordinavimą ekstremalių situacijų metu, paieškos ir gelbėjimo bei teršalų likvidavimo operacijose, šalies gynybos, valstybinės sienos apsaugos ir kitais atvejais.

 

Bendradarbiavimas tarp Lietuvos kariuomenės ir Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių vidaus reikalų statutinių įstaigų – Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos ir Vadovybės apsaugos departamento – yra svarbus tuo, kad įvedus karo padėtį šios įstaigos yra priskiriamos ginkluotosioms pajėgoms ir privalo būti pasirengusios bendriems su kariuomene gynybos veiksmams, taip pat sąveikai su NATO sąjungininkų pajėgomis.

 

Pagrindinės Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo su minėtomis institucijomis kryptys – valstybės gynyba, taikos meto užduotys, profesinio tobulinimo ir sporto bei kultūriniai renginiai. Pagal šias kryptis kasmet Lietuvos kariuomenės iniciatyva yra sudaromi ir pasirašomi detalūs bendradarbiavimo planai.

 

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Viešųjų ryšių karininkas mjr. Tomas Balkus, tel. (8 5) 219 6401, mob. 8 686 28035, el. paštas: tomas.balkus@mil.lt

Naujienos

2019-06-15
Gynybos štabe lankėsi penkių šalių kariniai atstovai prie NATO

Gynybos štabe lankėsi penkių šalių kariniai atstovai prie NATO

Birželio 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Estijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos ir Lietuvos kariniai atstovai prie NATO. Svečius pasitiko Gynybos štabo viršininko pavaduotojas planavimui jūrų kapitonas Renius Pleškys. Atvykusiems generolams Gynybos štabo ir NATO Pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovai pristatė saugumo ir gynybos aktualijas.  
plačiau
2019-06-11
Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės atstovai

Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės atstovai

Birželio 11 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės Jungtinio gynybos štabo atstovai vadovaujami Politikos ir planavimo departamento direktoriaus generolo majoro Michael Claesson. Jie susitiko su Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdančiu brigados generolu Raimundu Vaikšnoru ir kitais Lietuvos kariuomenės atstovais.  
plačiau
2019-06-05
Brg. gen. Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose

Brg. gen. Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdantis brigados generolas Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose Ignalinos rajone, Karmėlavoje, Kaune, Radviliškyje ir Šiauliuose, kur susipažino su padalinių struktūra, užduotimis ir iššūkiais.  
plačiau