LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras atsisveikino su Lietuvos kariuomenės Gynybos štabu

2019-04-26

Balandžio 26 d. iškilmingos ceremonijos metu Lietuvos kariuomenės Gynybos štabui vadovavęs generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras atsisveikino su štabo kolektyvu. Ceremonijoje dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, kariuomenės pajėgų vadai ir kiti svečiai.

 

Gen. mjr. Vitalijui Vaikšnorui š. m. balandžio 23 d. suėjo 58 metai, todėl pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą jis privalo būti išleistas į atsargą.

 

Kalbėdamas apie gen. mjr. V. Vaikšnoro vadovavimo pasiekimus krašto apsaugos ministras pažymėjo, kad vykdant Gynybos štabo reformą buvo apjungti strateginiai ir operaciniai lygmenys ir dabar naujasis Gynybos štabas yra puikus Lietuvos kariuomenės gynybos planavimo įrankis.

 

Raimundas Karoblis kalbėdamas apie gen. mjr. V. Vaikšnoro nuopelnus Lietuvai akcentavo jo dalyvavimą sovietinės armijos išvedimo iš Lietuvos procese, Lietuvos kariuomenės kūrime, jos transformacijoje iki NATO standartus atitinkančios kariuomenės. Ši patirtis, pasak ministro, bus vertinga naujose pareigose, kuriose generolas padės analogiškus transformacijos procesus išgyvenančiai kariaujančiai Ukrainos kariuomenei.

 

„Moraline prasme, karys niekada neišeina į atsargą. Iš karo tarnybos jis išeina, kad tęstų kovą vardan Lietuvos kitais būdais,“ – ceremonijoje sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas.

 

Savo kalboje kariuomenės vadas akcentavo per ilgus gen. mjr. V. Vaikšnoro tarnybos metus sukauptą patirtį, dėkojo generolui už kariuomenės labui atliktus darbus, įvairiose situacijose prisiimtą atsakomybę ir parodytą lyderystę.

 

„Aš džiaugiuosi, kad per ilgą savo karjerą prisidėjau prie beveik visų Lietuvos kariuomenės istorinių įvykių.. Esu dėkingas žmonėms, kurie mane supo ir padėjo įgyvendinti mintis, kurios vėliau padėjo stiprinti mūsų tėvynės Lietuvos saugumą,“ – atsisveikindamas su tarnyba sakė gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras.

 

Gen. mjr. V. Vaikšnoras yra baigęs Vilniaus aukštąją priešlėktuvinę gynybos vadų mokyklą, studijavo JAV Kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledže, NATO Gynybos koledže Romoje. Lietuvos karininkas yra apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ karininko kryžiumi, įvairiais krašto apsaugos sistemos, užsienio valstybių apdovanojimais.

 

Per beveik trisdešimt tarnybos Lietuvos krašto apsaugos sistemoje metų gen. mjr. V. Vaikšnoras vykdė įvairiais taktinio, operacinio ir strateginio lygmens karininko pareigas, vadovavo Motorizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“, vadovavo Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės Gynybos štabams, ėjo Jungtinio štabo viršininko pareigas, keturis metus buvo Lietuvos kariniu atstovu prie NATO ir Europos Sąjungos, trejus metus vadovavo Baltijos gynybos koledžui Tartu, Estijoje.

 

Gen. mjr. Vitalijaus Vaikšnoro išleistuvių į atsargą ceremonija planuojama gegužės 7 d. prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos.

 

Siekiant kurti naujas Lietuvos kariuomenės tradicijas Gynybos štabo viršininko išlydėtuvių ceremonijos metu buvo įsteigtas ir pašventintas Gynybos štabo viršininko simbolis – medinis plaktukas ir lentelė. Šį simbolį iki kol į pareigas bus paskirtas Gynybos štabo viršininkas, gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras perdavė Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdyti paskirtam Gynybos štabo viršininko pavaduotojui operacijoms brigados generolui Raimundui Vaikšnorui.

 

Gynybos štabas yra pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui ir padeda jam vykdyti strateginio planavimo ir vadovavimo funkcijas, padeda vadovauti valstybės karinės apsaugos, ginkluotos gynybos ir kitoms karinėms operacijoms Lietuvoje ir užsienyje.

 

Gynybos štabas koordinuoja kariuomenės kovinį rengimą, rengia ginkluotos gynybos koncepcijas ir planus. Jis taip pat atsakingas už Lietuvos kariuomenės plėtrą, su tuo susijusių įsigijimų planavimą ir veiklos bei paskirtų resursų konsolidavimą.

 

 

 

Nuotraukos – Alfredo Pliadžio

 

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Viešųjų ryšių karininkas mjr. Tomas Balkus

Tel. (8 5) 219 6401, mob. 8 686 28035, el. paštas: tomas.balkus@mil.lt

Naujienos

2019-07-17
Lietuvoje lankosi Vokietijos ginkluotojų pajėgų jungtinių operacijų vadavietės vadas

Lietuvoje lankosi Vokietijos ginkluotojų pajėgų jungtinių operacijų vadavietės vadas

Liepos 17 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Vokietijos ginkluotojų pajėgų jungtinių operacijų vadavietės vadas generolas leitenantas Erich Pfeffer. Svečią priėmė Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdantis brigados generolas Raimundas Vaikšnoras.

plačiau
2019-06-15
Gynybos štabe lankėsi penkių šalių kariniai atstovai prie NATO

Gynybos štabe lankėsi penkių šalių kariniai atstovai prie NATO

Birželio 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Estijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos ir Lietuvos kariniai atstovai prie NATO. Svečius pasitiko Gynybos štabo viršininko pavaduotojas planavimui jūrų kapitonas Renius Pleškys. Atvykusiems generolams Gynybos štabo ir NATO Pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovai pristatė saugumo ir gynybos aktualijas.  
plačiau
2019-06-11
Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės atstovai

Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės atstovai

Birželio 11 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės Jungtinio gynybos štabo atstovai vadovaujami Politikos ir planavimo departamento direktoriaus generolo majoro Michael Claesson. Jie susitiko su Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdančiu brigados generolu Raimundu Vaikšnoru ir kitais Lietuvos kariuomenės atstovais.  
plačiau