LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Brg. gen. Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose

2019-06-05

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdantis brigados generolas Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose Ignalinos rajone, Karmėlavoje, Kaune, Radviliškyje ir Šiauliuose, kur susipažino su padalinių struktūra, užduotimis ir iššūkiais.

 

Vizito metu jį lydėjo Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas ir NATO Pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje vadas pulkininkas Jakob Sogard Larsen.

 

Delegacija apsilankė Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos vienetuose (Ignalinos rajone ir Karmėlavoje), kur galėjo susipažinti su karine oro erdvės stebėjimo sistema ir jų naudojama įranga – ilgojo nuotolio radarais, vidutinio nuotolio taikinių aptikimo radiolokatoriais.

 

Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba užtikrina patikimą Lietuvos Respublikos oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, perduoda radiolokacinę informaciją į trijų Baltijos valstybių įkurtą Bendrą valdymo ir pranešimų centrą (angl. Control and Reporting Centre – CRC) bei į kitus NATO integruotos oro erdvės gynybos sistemos (angl. NATO Integrated Air Defence System – NATINADS) vienetus ir valdo oro policijos misiją virš Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorijų atliekančius orlaivius.

 

Labai svarbi paieškos ir gelbėjimo funkcija, kurią užtikrina Karinės oro pajėgos buvo įvertinta lankantis Kaune esančiame paieškos ir gelbėjimo poste (kitas yra Nemirsetoje). Lietuvos karo pilotai čia yra nuolatinėje parengtyje ir gali pradėti vykdyti užduotis nedelsiant.

 

Svečiai lankėsi Oro gynybos batalione, kuris yra dislokuotas Radviliškyje. Bataliono vadas majoras Vaidas Šimaitis atvykusiems pristatė padalinį, kuriame šiuo metu tarnauja ir nuolatinės privalomos pradinės karo tarnybos kariai.

 

Oro gynybos batalionas yra ginkluotas moderniomis raketinėmis oro gynybos sistemomis RBS70 ir STINGER. Jį sudaro keturios oro gynybos, viena apžvalgos radarų bei viena štabo ir aprūpinimo baterijos. Pagrindinis bataliono uždavinys – sausumos pajėgų vienetų apsauga nuo antpuolių iš oro ir strateginių objektų oro gynyba.

 

Šiauliuose Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas Antanas Matutis pristatė bazės vystymo perspektyvas ir veiklą. Aviacijos bazės paskirtis – užtikrinti Šiaulių karinio aerodromo funkcionavimą, vykdyti, kartu su kitais kariuomenės daliniais, priimančios šalies paramos funkcijas NATO, EU pajėgoms, atlikti vadovavimo ir valdymo procedūras vykdant oro policijos funkcijas bei kitas oro operacijas, kurios vykdomos iš Šiaulių karinio aerodromo, teikti paieškos ir gelbėjimo paslaugas visiems Lietuvos Respublikos oro erdvės naudotojams.

 

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos yra reguliarių Lietuvos kariuomenės pajėgų dalis. Šios pajėgos formuojamos iš profesinės karo tarnybos karių ir civilių tarnautojų, kurie aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose, pratybose bei kituose karinio bendradarbiavimo projektuose ir renginiuose, visuomenės gyvenime. Į Karinių oro pajėgų struktūrą įeina štabas, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Aviacijos bazė, Ginkluotės ir technikos remonto depas ir Oro gynybos batalionas.

 

 

 

Nuotraukų aut. – mjr. Tomas Balkus

 

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo Viešųjų ryšių karininkas mjr. Tomas Balkus, tel. (8 5) 219 6401, mob. 8 686 28035, el. paštas: tomas.balkus@mil.lt

Naujienos

2019-06-15
Gynybos štabe lankėsi penkių šalių kariniai atstovai prie NATO

Gynybos štabe lankėsi penkių šalių kariniai atstovai prie NATO

Birželio 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Estijos, Ispanijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Lenkijos ir Lietuvos kariniai atstovai prie NATO. Svečius pasitiko Gynybos štabo viršininko pavaduotojas planavimui jūrų kapitonas Renius Pleškys. Atvykusiems generolams Gynybos štabo ir NATO Pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovai pristatė saugumo ir gynybos aktualijas.  
plačiau
2019-06-11
Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės atstovai

Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės atstovai

Birželio 11 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Švedijos kariuomenės Jungtinio gynybos štabo atstovai vadovaujami Politikos ir planavimo departamento direktoriaus generolo majoro Michael Claesson. Jie susitiko su Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdančiu brigados generolu Raimundu Vaikšnoru ir kitais Lietuvos kariuomenės atstovais.  
plačiau
2019-06-05
Brg. gen. Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose

Brg. gen. Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko funkcijas vykdantis brigados generolas Raimundas Vaikšnoras lankėsi Karinių oro pajėgų vienetuose Ignalinos rajone, Karmėlavoje, Kaune, Radviliškyje ir Šiauliuose, kur susipažino su padalinių struktūra, užduotimis ir iššūkiais.  
plačiau