LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Į operaciją ,,Sophia” išlydėta antroji Lietuvos kariuomenės Laivų apžiūros grupė (LAG)

2017-06-16

Birželio 16 d. Į Europos Sąjungos operaciją ,,Sophia‘‘ (ang. EUNAVFOR MED operation SOPHIA), vykstančią Viduržemio jūros vandenyse, ceremonijos Karo laivų flotilėje metu, trijų mėnesių laikotarpiui išlydėta antroji Laivo apžiūros grupė (LAG).

Oficialios ceremonijos metu Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Arūnas Mockus LAG vadui kpt. ltn. Algimantui Šlyžiui įteikė Lietuvos Respublikos vėliavą, prieš tai palaimintą Karinių jūrų pajėgų kapeliono kmd. ltn. Remigijaus Montsvilo. Ši vėliava su Lietuvos kariuomenės antrąja laivų apžiūros grupe vyks į operacijos rajoną ir ji simbolizuos padalinio priklausomybę Lietuvai.  KJP vadas, į operaciją išvykstantiems kariams įteikdamas suvenyrus, linkėjo jiems sėkmės ginant ir atstovaujant Lietuvą. 

LAG suformuota iš Karinių jūrų, Sausumos, Specialiųjų operacijų ir Karo policijos karių. Laivo apžiūros grupei vadovauja Karinių jūrų pajėgų karininkas kpt. ltn. Algimantas Šlyžius. Operacijoje dalyvaujančių karių pagrindinė užduotis – sukeliančių įtarimą dėl nelegalaus ginklų ir migrantų gabenimo laivų stabdymas, apžiūra bei sulaikymas. Ši grupė ateinančią savaitę Viduržiemio jūroje pakeis pirmąją Lietuvos kariuomenės laivų apžiūros grupę, dalyvaujančią operacijoje „SOPHIA“ nuo š. m. kovo pradžios.

 Pirmoji Laivo apžiūros grupė parodė ypač gerus rezultatus – per operaciją iš skęstančių karo pabėgėlių laivų išgelbėti 1100 asmenys, taip pat apieškojusi su Libijos vėliava tarptautiniuose vandenyse plaukusį motorinį laivą ,,El Mukthar“, rado ir konfiskavo kontrabandinių ginklų krovinį.

Apie operaciją „Sophia“

Europos Sąjungos Taryba 2015 m. gegužę nusprendė pradėti ES karinę operaciją „Sophia“, kuria siekiama suardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje verslo modelį.

Nuo 2016 m. birželio mėn. Taryba sustiprino operacijai suteiktus įgaliojimus įtraukdama dvi pagalbines užduotis: mokyti Libijos pakrančių apsaugos ir karinio jūrų laivyno pajėgas ir prisidėti įgyvendinant JT ginklų embargą atviroje jūroje prie Libijos krantų.

Šioje ES operacijoje dalyvauja 25 ES šalys, kurios skiria karinius laivus, orlaivius ir kitus karinius pajėgumus operacijos užduotims atlikti. Šiuo metu operacijoje dalyvauja 5 laivai ir 6 orlaiviai.

 

Naujienos

2019-02-15
Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo kolektyvas minėjo 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo ir 70-asias Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metines. Ta proga kariai ir darbuotojai dovanojo kraujo bei žiūrėjo filmą apie miško brolius ir seses.  
plačiau
2019-02-06
Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vasario 6 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso (angl. Multinational Corps Northeast) vado pavaduotojas generolas majoras Ulrich Hellebjerg.
plačiau
2019-02-04
Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Vasario 4 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su Vokietijos Lauko kariuomenės vadu generolu leitenantu Johanu Langeneggeriu. Susitikimo metu generolai aptarė Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo gynybos srityje bei NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės klausimus.
plačiau