LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Į Afganistaną išlydėti Lietuvos kariai

2017-01-10

Sausio 10 dieną Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe į Tarptautinę operaciją “Tvirta parama” (angl. Resolute support mission – RSM) Afganistano Respublikoje išlydėti Lietuvos kariuomenės kariai.

Jungtinio štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras išlydėdamas karius palinkėjo išlikti budriems ir nepriekaištingai vykdyti jiems keliamas užduotis. „Pasirengimo etapas baigėsi, liko labai nedaug ir pradėsite vykdyti užduotis tarptautinėje operacijoje Afganistane. Nors šios operacijos apimtys ir mažėja, tačiau keliamos užduotys ir atsakomybė išlieka didelė. Žinau, kad kai kuriems Jūsų Afganistanas jau pažystamas, tačiau daugeliui tai bus nauja patirtis. Dalinkitės savo sukaupta patirtimi su kuriamomis afganų saugumo pajėgomis, kaupkite naudingas žinias Lietuvos kariuomenei, garsinkite Lietuvos vardą tarptautinėje bendruomenėje.“ – renginio metu kalbėjo generolas.

Iškilmingoje išlydėtuvių ceremonijoje taip pat dalyvavo išvykstančių į tarptautinę operaciją karių vadai, artimieji, Jungtinio štabo kariai ir darbuotojai.

Kariai į Afganistaną Lietuvos kariuomenės lėktuvu į Afganistaną išvyks kitos savaitės pradžioje. Afganistane kariai pakeis šiuo metu misiją baigiančius Lietuvos karius, kurie tarnauja „Tvirta parama“ (angl. Resolute support) misijos štabe Kabule, Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietėje Herate (angl. TAAC-W).

Misiją baigę Lietuvos kariai perdavę vykdomas pareigas į Lietuvą sugrįš šio mėnesio pabaigoje.

Tarptautinė operacija Afganistane “Tvirta parama” (angl. Resolute support mission – RSM) pradėta 2015 sausio 1 d. Ši operacija tai Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Asistance Force – ISAF) misijos tąsa. „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support Mission, RSM), kurios pagrindinis tikslas – mokyti, patarti ir remti Afganistano nacionalines saugumo pajėgas, ministerijas ir kitas valdžios institucijas.

Lietuvos karių tarnybos vietos:

  • „Tvirta parama“ misijos vadavietė (Kabulas)

„Tvirta parama“ misijos vadavietė dislokuota Kabulo mieste. Aštuoni kariai vykdo užduotis skirtinguose štabo skyriuose, pagal savo veiklos sritis. Šioje vadavietėje taip pat tarnauja Lietuvos karo policininkų grupė (šeši kariai), kuri vykdo tarptautines karo policijos funkcijas kartu su Australijos ir JAV karo policininkais – užtikrina karių drausmę, vykdo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų prevenciją. Du Lietuvos kariai užtikrina nacionalinio paramos elemento funkcijas, teikia logistinę paramą Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams.

  • Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietė (Heratas)

Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietėje, kuri yra dislokuota šiaurės vakarų Afganistane šalia Herato miesto, tarnauja penki Lietuvos kariai iš skirtingų kariuomenės padalinių. Kariai vykdo užduotis skirtinguose štabo skyriuose, pagal savo veiklos sritis.

Lietuvos karių kontingentą Afganistane sudaro dvidešimt vienas Lietuvos kariuomenės karys.

Naujienos

2019-02-15
Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo kolektyvas minėjo 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo ir 70-asias Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metines. Ta proga kariai ir darbuotojai dovanojo kraujo bei žiūrėjo filmą apie miško brolius ir seses.  
plačiau
2019-02-06
Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vasario 6 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso (angl. Multinational Corps Northeast) vado pavaduotojas generolas majoras Ulrich Hellebjerg.
plačiau
2019-02-04
Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Vasario 4 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su Vokietijos Lauko kariuomenės vadu generolu leitenantu Johanu Langeneggeriu. Susitikimo metu generolai aptarė Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo gynybos srityje bei NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės klausimus.
plačiau