LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Į Afganistaną išlydėti Lietuvos kariai

2017-01-10

Sausio 10 dieną Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe į Tarptautinę operaciją “Tvirta parama” (angl. Resolute support mission – RSM) Afganistano Respublikoje išlydėti Lietuvos kariuomenės kariai.

Jungtinio štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras išlydėdamas karius palinkėjo išlikti budriems ir nepriekaištingai vykdyti jiems keliamas užduotis. „Pasirengimo etapas baigėsi, liko labai nedaug ir pradėsite vykdyti užduotis tarptautinėje operacijoje Afganistane. Nors šios operacijos apimtys ir mažėja, tačiau keliamos užduotys ir atsakomybė išlieka didelė. Žinau, kad kai kuriems Jūsų Afganistanas jau pažystamas, tačiau daugeliui tai bus nauja patirtis. Dalinkitės savo sukaupta patirtimi su kuriamomis afganų saugumo pajėgomis, kaupkite naudingas žinias Lietuvos kariuomenei, garsinkite Lietuvos vardą tarptautinėje bendruomenėje.“ – renginio metu kalbėjo generolas.

Iškilmingoje išlydėtuvių ceremonijoje taip pat dalyvavo išvykstančių į tarptautinę operaciją karių vadai, artimieji, Jungtinio štabo kariai ir darbuotojai.

Kariai į Afganistaną Lietuvos kariuomenės lėktuvu į Afganistaną išvyks kitos savaitės pradžioje. Afganistane kariai pakeis šiuo metu misiją baigiančius Lietuvos karius, kurie tarnauja „Tvirta parama“ (angl. Resolute support) misijos štabe Kabule, Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietėje Herate (angl. TAAC-W).

Misiją baigę Lietuvos kariai perdavę vykdomas pareigas į Lietuvą sugrįš šio mėnesio pabaigoje.

Tarptautinė operacija Afganistane “Tvirta parama” (angl. Resolute support mission – RSM) pradėta 2015 sausio 1 d. Ši operacija tai Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (angl. International Security Asistance Force – ISAF) misijos tąsa. „Tvirta parama“ (angl. Resolute Support Mission, RSM), kurios pagrindinis tikslas – mokyti, patarti ir remti Afganistano nacionalines saugumo pajėgas, ministerijas ir kitas valdžios institucijas.

Lietuvos karių tarnybos vietos:

  • „Tvirta parama“ misijos vadavietė (Kabulas)

„Tvirta parama“ misijos vadavietė dislokuota Kabulo mieste. Aštuoni kariai vykdo užduotis skirtinguose štabo skyriuose, pagal savo veiklos sritis. Šioje vadavietėje taip pat tarnauja Lietuvos karo policininkų grupė (šeši kariai), kuri vykdo tarptautines karo policijos funkcijas kartu su Australijos ir JAV karo policininkais – užtikrina karių drausmę, vykdo nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų prevenciją. Du Lietuvos kariai užtikrina nacionalinio paramos elemento funkcijas, teikia logistinę paramą Afganistane tarnaujantiems Lietuvos kariams.

  • Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietė (Heratas)

Vakarų regiono mokymo ir konsultavimo vadavietėje, kuri yra dislokuota šiaurės vakarų Afganistane šalia Herato miesto, tarnauja penki Lietuvos kariai iš skirtingų kariuomenės padalinių. Kariai vykdo užduotis skirtinguose štabo skyriuose, pagal savo veiklos sritis.

Lietuvos karių kontingentą Afganistane sudaro dvidešimt vienas Lietuvos kariuomenės karys.

Naujienos

2019-04-16
Vyko atvirasis štangos spaudimo gulomis turnyras Gynybos štabo viršininko taurei laimėti

Vyko atvirasis štangos spaudimo gulomis turnyras Gynybos štabo viršininko taurei laimėti

Balandžio 16 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe vyko atvirasis Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo savo svorio štangos spaudimo gulomis turnyras Gynybos štabo viršininko pereinamajai taurei laimėti. Pirmą kartą organizuoto turnyro pagrindinį trofėjų laimėjo Lietuvos kariuomenės Karo policijos komanda.
plačiau
2019-04-12
Gynybos štabo viršininkas lankosi Ukrainoje

Gynybos štabo viršininkas lankosi Ukrainoje

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras lankosi Ukrainoje, kur dalyvavo Lietuvos krašto apsaugos ir Ukrainos gynybos ministerijos tarpusavio supratimo memorandumo pakeitimo ir Ukrainos karių pagerbimo ceremonijose, taip pat lanko ten tarnaujančius Lietuvos karius.  
plačiau
2019-04-02
Gynybos štabe lankėsi JAV 2-ojo karinio jūrų laivyno vadas

Gynybos štabe lankėsi JAV 2-ojo karinio jūrų laivyno vadas

Balandžio 2 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su JAV 2-ojo karinio jūrų laivyno vadu vice-admirolu Andrew L. Lewis.
plačiau