LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe vyko susitikimas su Lietuvos gynybos atašė

2018-03-28

Kovo 28 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Lietuvos gynybos atašė reziduojantys užsienio valstybėse.

Gynybos atašė štabe priėmė Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras.  Susitikimo metu štabo viršininkas pristatė Gynybos štabo vykdytą reorganizaciją, akcentavo jos esminius pokyčius, pakomentavo saugumo situaciją regione, pristatė Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetus, vykdomas užduotis, tarptautinio Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo iniciatyvas, pabrėžė nuolatinės sąveikos su sąjungininkais svarbą ypatingai koordinuojant gynybinių planų rengimą.

Generolas taip pat padėkojo gynybos atašė už svarbų ir reikšmingą jų vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybę užsienio šalyse.

Lietuvos Respublikos gynybos atašė, atstovaudamas Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei bei stiprindamas dvišalį bendradarbiavimą, paskyrimo valstybėse vykdo šias funkcijas: Informuoja krašto apsaugos ministrą bei jo įgaliotus pareigūnus apie paskyrimo valstybės akcijas, iniciatyvas ir pasiūlymus kariniais ir saugumo klausimais. Pagal savo kompetenciją vykdo krašto apsaugos ministro bei jo įgaliotų pareigūnų nurodymus ir užduotis. Bendradarbiauja su paskyrimo valstybės karinėmis ir gynybinėmis institucijomis. Propaguoja Lietuvos krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės pasiekimus. Pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja derybose kariniais ir saugumo klausimais. Teikia pagalbą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos kariams ir pareigūnams, atvykusiems į konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius buvimo valstybėje.

Gynybos atašė pavaldus krašto apsaugos ministrui. Gynybos atašė, būdamas diplomatinio personalo narys, yra pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ir vykdo jo nurodymus. Gynybos atašė yra ambasadoriaus patarėjas gynybos klausimais.

Naujienos

2018-04-24
Prie NATO operacijos Afganistane prisijungia ir Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų kariai

Prie NATO operacijos Afganistane prisijungia ir Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų kariai

Balandžio 24 dieną prie NATO vadovaujamos tarptautinės operacijos „Tvirta parama“ (angl. „Resolute Support“) Afganistane prisijungia iš Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų  karių sudaryta specialiųjų operacijų patarėjų grupė (angl. Special Operations Task Group). Kartu su sąjungininkais ši grupė vykdys mokymo, konsultavimo ir paramos vietinėms Afganistano saugumo pajėgoms užduotis.
plačiau
2018-04-12
Vyko Šiaurės Europos valstybių kariuomenių vadų pavaduotojų susitikimas

Vyko Šiaurės Europos valstybių kariuomenių vadų pavaduotojų susitikimas

Balandžio 11-12 dienomis vyko Šiaurės Europos valstybių kariuomenių vadų pavaduotojų susitikimas.

plačiau
2018-04-05
Gynybos štabo viršininkas lankėsi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje

Gynybos štabo viršininkas lankėsi Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje

Balandžio 4 dieną Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras lankėsi Šiauliuose, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje.
plačiau