LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe vyko susitikimas su Lietuvos gynybos atašė

2018-03-28

Kovo 28 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Lietuvos gynybos atašė reziduojantys užsienio valstybėse.

Gynybos atašė štabe priėmė Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras.  Susitikimo metu štabo viršininkas pristatė Gynybos štabo vykdytą reorganizaciją, akcentavo jos esminius pokyčius, pakomentavo saugumo situaciją regione, pristatė Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetus, vykdomas užduotis, tarptautinio Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo iniciatyvas, pabrėžė nuolatinės sąveikos su sąjungininkais svarbą ypatingai koordinuojant gynybinių planų rengimą.

Generolas taip pat padėkojo gynybos atašė už svarbų ir reikšmingą jų vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybę užsienio šalyse.

Lietuvos Respublikos gynybos atašė, atstovaudamas Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei bei stiprindamas dvišalį bendradarbiavimą, paskyrimo valstybėse vykdo šias funkcijas: Informuoja krašto apsaugos ministrą bei jo įgaliotus pareigūnus apie paskyrimo valstybės akcijas, iniciatyvas ir pasiūlymus kariniais ir saugumo klausimais. Pagal savo kompetenciją vykdo krašto apsaugos ministro bei jo įgaliotų pareigūnų nurodymus ir užduotis. Bendradarbiauja su paskyrimo valstybės karinėmis ir gynybinėmis institucijomis. Propaguoja Lietuvos krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės pasiekimus. Pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja derybose kariniais ir saugumo klausimais. Teikia pagalbą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos kariams ir pareigūnams, atvykusiems į konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius buvimo valstybėje.

Gynybos atašė pavaldus krašto apsaugos ministrui. Gynybos atašė, būdamas diplomatinio personalo narys, yra pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ir vykdo jo nurodymus. Gynybos atašė yra ambasadoriaus patarėjas gynybos klausimais.

Naujienos

2019-03-20
Gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras pasveikino „Baltijos karinės konferencijos 2019“ dalyvius

Gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras pasveikino „Baltijos karinės konferencijos 2019“ dalyvius

Kovo 20 d. Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras, pavaduodamas Lietuvos kariuomenės vadą, sakė sveikinimo kalbą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vykstančioje tarptautinėje „Baltijos karinėje konferencijoje 2019“, kurios pagrindinės temos – mokymasis gintis ir Vakarų šalių karinės patirties taikymas Baltijos šalyse.
plačiau
2019-03-19
Gynybos štabe lankėsi Baltijos gynybos koledžo viršininkas

Gynybos štabe lankėsi Baltijos gynybos koledžo viršininkas

Kovo 19 d. Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su Baltijos gynybos koledžo viršininku generolu majoru Andis Dilans, su kuriuo aptarė šios mokymo įstaigos aktualijas, koledžo vystymo bei mokymo programų klausimus.  
plačiau
2019-03-14
Taline baigėsi trijų Baltijos valstybių karinių štabų viršininkų susitikimas

Taline baigėsi trijų Baltijos valstybių karinių štabų viršininkų susitikimas

Kovo 14 d. Taline, Estijoje vyko darbinis trijų Baltijos valstybių strateginių karinių štabų viršininkų susitikimas, kuriame karinių štabų viršininkai aptarė trišalio bendradarbiavimo gynybos srityje projektus, karines pratybas ir tolimesnį bendradarbiavimo plėtojimą.
plačiau