LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe vyko susitikimas su Lietuvos gynybos atašė

2018-03-28

Kovo 28 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Lietuvos gynybos atašė reziduojantys užsienio valstybėse.

Gynybos atašė štabe priėmė Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras.  Susitikimo metu štabo viršininkas pristatė Gynybos štabo vykdytą reorganizaciją, akcentavo jos esminius pokyčius, pakomentavo saugumo situaciją regione, pristatė Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetus, vykdomas užduotis, tarptautinio Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo iniciatyvas, pabrėžė nuolatinės sąveikos su sąjungininkais svarbą ypatingai koordinuojant gynybinių planų rengimą.

Generolas taip pat padėkojo gynybos atašė už svarbų ir reikšmingą jų vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybę užsienio šalyse.

Lietuvos Respublikos gynybos atašė, atstovaudamas Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei bei stiprindamas dvišalį bendradarbiavimą, paskyrimo valstybėse vykdo šias funkcijas: Informuoja krašto apsaugos ministrą bei jo įgaliotus pareigūnus apie paskyrimo valstybės akcijas, iniciatyvas ir pasiūlymus kariniais ir saugumo klausimais. Pagal savo kompetenciją vykdo krašto apsaugos ministro bei jo įgaliotų pareigūnų nurodymus ir užduotis. Bendradarbiauja su paskyrimo valstybės karinėmis ir gynybinėmis institucijomis. Propaguoja Lietuvos krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės pasiekimus. Pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja derybose kariniais ir saugumo klausimais. Teikia pagalbą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos kariams ir pareigūnams, atvykusiems į konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius buvimo valstybėje.

Gynybos atašė pavaldus krašto apsaugos ministrui. Gynybos atašė, būdamas diplomatinio personalo narys, yra pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ir vykdo jo nurodymus. Gynybos atašė yra ambasadoriaus patarėjas gynybos klausimais.

Naujienos

2018-09-14
Vilniaus universitetas ir Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje

Vilniaus universitetas ir Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje

Rugsėjo 14 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras ir Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama sutelkti žmogiškuosius ir materialiuosius pajėgumus kibernetinio saugumo srityje.
plačiau
2018-09-12
Pasikeitė Lenkijoje dislokuoto NATO daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vadas

Pasikeitė Lenkijoje dislokuoto NATO daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vadas

Rugsėjo 12 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras dalyvavo NATO daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pasikeitimo ceremonijoje Lenkijoje.
plačiau
2018-09-11
Gen. mjr. V. Vaikšnoras dalyvavo atlaiduose Šiluvoje

Gen. mjr. V. Vaikšnoras dalyvavo atlaiduose Šiluvoje

Rugsėjo 11 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras dalyvavo Šiluvoje rengiamuose Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinėse). Šventos Mišios buvo aukojamos už Lietuvos kariuomenę.
plačiau