LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe vyko susitikimas su Lietuvos gynybos atašė

2018-03-28

Kovo 28 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Lietuvos gynybos atašė reziduojantys užsienio valstybėse.

Gynybos atašė štabe priėmė Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras.  Susitikimo metu štabo viršininkas pristatė Gynybos štabo vykdytą reorganizaciją, akcentavo jos esminius pokyčius, pakomentavo saugumo situaciją regione, pristatė Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetus, vykdomas užduotis, tarptautinio Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo iniciatyvas, pabrėžė nuolatinės sąveikos su sąjungininkais svarbą ypatingai koordinuojant gynybinių planų rengimą.

Generolas taip pat padėkojo gynybos atašė už svarbų ir reikšmingą jų vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybę užsienio šalyse.

Lietuvos Respublikos gynybos atašė, atstovaudamas Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei bei stiprindamas dvišalį bendradarbiavimą, paskyrimo valstybėse vykdo šias funkcijas: Informuoja krašto apsaugos ministrą bei jo įgaliotus pareigūnus apie paskyrimo valstybės akcijas, iniciatyvas ir pasiūlymus kariniais ir saugumo klausimais. Pagal savo kompetenciją vykdo krašto apsaugos ministro bei jo įgaliotų pareigūnų nurodymus ir užduotis. Bendradarbiauja su paskyrimo valstybės karinėmis ir gynybinėmis institucijomis. Propaguoja Lietuvos krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės pasiekimus. Pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja derybose kariniais ir saugumo klausimais. Teikia pagalbą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos kariams ir pareigūnams, atvykusiems į konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius buvimo valstybėje.

Gynybos atašė pavaldus krašto apsaugos ministrui. Gynybos atašė, būdamas diplomatinio personalo narys, yra pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ir vykdo jo nurodymus. Gynybos atašė yra ambasadoriaus patarėjas gynybos klausimais.

Naujienos

2018-12-13
Gynybos štabo viršininkas puskarininkių korpusui pristatė kariuomenės aktualijas

Gynybos štabo viršininkas puskarininkių korpusui pristatė kariuomenės aktualijas

Gruodžio 13 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe vyko vyriausiųjų puskarininkių ir kuopininkų susitikimas. Jo metu Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras pristatydamas Lietuvos kariuomenės aktualijas, pirmiausia, akcentavo puskarininkių korpuso svarbą kariuomenei.
plačiau
2018-12-10
Gynybos štabe lankėsi VSAT vadas generolas Renatas Požėla

Gynybos štabe lankėsi VSAT vadas generolas Renatas Požėla

Gruodžio 10 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas generolas Renatas Požėla. Su Gynybos štabo viršininku generolu majoru Vitalijumi Vaikšnoru svečias aptarė bendradarbiavimo su Lietuvos kariuomene ir bendrų pratybų klausimus.
plačiau
2018-12-06
Gynybos štabo viršininkas lankėsi pratybose „Anakonda-18“

Gynybos štabo viršininkas lankėsi pratybose „Anakonda-18“

Gruodžio 6 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras  kartu su krašto apsaugos viceministru Edvinu Kerza ir ministerijos gynybos politikos direktoriumi Robertu Šapronu lankėsi Lenkijoje vykstančių pratybų “Anakonda-18” žiniasklaidos ir svečių dienoje.
plačiau