LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Gynybos štabe vyko susitikimas su Lietuvos gynybos atašė

2018-03-28

Kovo 28 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi Lietuvos gynybos atašė reziduojantys užsienio valstybėse.

Gynybos atašė štabe priėmė Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras.  Susitikimo metu štabo viršininkas pristatė Gynybos štabo vykdytą reorganizaciją, akcentavo jos esminius pokyčius, pakomentavo saugumo situaciją regione, pristatė Lietuvos kariuomenės plėtros prioritetus, vykdomas užduotis, tarptautinio Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo iniciatyvas, pabrėžė nuolatinės sąveikos su sąjungininkais svarbą ypatingai koordinuojant gynybinių planų rengimą.

Generolas taip pat padėkojo gynybos atašė už svarbų ir reikšmingą jų vaidmenį atstovaujant Lietuvos valstybę užsienio šalyse.

Lietuvos Respublikos gynybos atašė, atstovaudamas Krašto apsaugos ministerijai ir Lietuvos kariuomenei bei stiprindamas dvišalį bendradarbiavimą, paskyrimo valstybėse vykdo šias funkcijas: Informuoja krašto apsaugos ministrą bei jo įgaliotus pareigūnus apie paskyrimo valstybės akcijas, iniciatyvas ir pasiūlymus kariniais ir saugumo klausimais. Pagal savo kompetenciją vykdo krašto apsaugos ministro bei jo įgaliotų pareigūnų nurodymus ir užduotis. Bendradarbiauja su paskyrimo valstybės karinėmis ir gynybinėmis institucijomis. Propaguoja Lietuvos krašto apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės pasiekimus. Pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja derybose kariniais ir saugumo klausimais. Teikia pagalbą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos kariams ir pareigūnams, atvykusiems į konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius buvimo valstybėje.

Gynybos atašė pavaldus krašto apsaugos ministrui. Gynybos atašė, būdamas diplomatinio personalo narys, yra pavaldus diplomatinės atstovybės vadovui ir vykdo jo nurodymus. Gynybos atašė yra ambasadoriaus patarėjas gynybos klausimais.

Naujienos

2018-07-12
Gynybos štabo viršininkas lankėsi Alytaus ir Marijampolės miestuose dislokuotuose kariniuose daliniuose

Gynybos štabo viršininkas lankėsi Alytaus ir Marijampolės miestuose dislokuotuose kariniuose daliniuose

Liepos 12 dieną Gynybos štabo viršininkas šiuo metu vykdantis kariuomenės vado funkcijas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras lankėsi Alytaus ir Marijampolės miestuose dislokuotuose kariniuose daliniuose.

plačiau
2018-07-10
Gynybos štabe lankėsi VĮ ,,VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA‘‘ direktorius

Gynybos štabe lankėsi VĮ ,,VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA‘‘ direktorius

Liepos 10 dieną Gynybos štabe lankėsi valstybinės įmonės ,,Valstybinių miškų urėdija‘‘ direktorius Marius Pulkauninkas.

plačiau
2018-07-02
Gynybos štabe lankėsi JAV kovinės grupės europoje vadas

Gynybos štabe lankėsi JAV kovinės grupės europoje vadas

Liepos 2 dieną Gynybos štabe lankėsi rotacinės JAV 1-os pėstininkų divizijos, 1 -os tankų brigados kovinės grupės Europoje vadas pulkininkas Wilson Rutherford.

plačiau