LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

Asmeniniai siuntiniai kariams

ASMENINIAI SIUNTINIAI LIETUVOS KARIAMS, DALYVAUJANTIEMS TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE

Lietuvos karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, artimieji gali siųsti asmeninius siuntinius į tarnybos vietas. Paprastai asmeninių siuntinių siuntimas, esant galimybei, organizuojamas prieš Šv. Velykas, prieš Šv. Kalėdas arba kitais atvejais. Kiekvienu konkrečiu atveju dėl siuntinių siuntimo kariams artimieji yra informuojami asmeniškai.

Asmeninių siuntinių kariams, dalyvaujantiems tarptautinėse operacijose, surinkimą iš artimųjų ir pristatymą į surinkimo vietą Lietuvoje organizuoja  karinis vienetas, iš kurio išvykęs karys į tarptautinę operaciją.

Reikalavimai, keliami asmeniniams siuntiniams:

 1.  Siuntinių kiekis ir pakuotė į Afganistano Islamo Respubliką – vieno siuntimo metu 1 kariui siunčiama 1 pakuotė (pakuotė-kartoninė dėžė, kurios matmenys negali viršyti: aukštis-27 cm, ilgis-30 cm, plotis-30 cm, svoris ne daugiau kaip 10 kg). Siuntinio svoris gali būti tikslinamas Jungtinio štabo viršininko įsakymu;

2.  Siuntinių kiekis ir pakuotė į Malio Respubliką – vieno siuntimo metu 1 kariui siunčiama 1 pakuotė (pakuotė-kartoninė dėžė, kurios matmenys negali viršyti: aukštis-27 cm, ilgis-30 cm, plotis-30 cm, svoris ne daugiau kaip 10 kg). Siuntinio svoris gali būti tikslinamas Jungtinio štabo viršininko įsakymu;

3.  visi siunčiami maisto produktai turi būti tinkami vartoti ilgą laiką (ne mažiau kaip 2 mėnesius);

4.  vytinti ir šalto rūkymo mėsos gaminiai turi būti vakuuminėje pakuotėje;

5.  konditerijos gaminiai be įdaro turi būti sandariai supakuoti (pageidautina vakuuminėje pakuotėje);

6.  iš saldainių leidžiama siųsti tik karamelę;

7.  gali būti siunčiami tik pramoniniu būdu pagaminti konservai;

8.  džiovinti vaisiai (slyvos, abrikosai, datulės ir kt.), riešutai turi būti sandariai supakuoti;

9.  kava – vakuuminėje pakuotėje;

10. arbata – sandariai supakuota;

11.  be recepto kopijos ar gydytojo išrašytos pažymos karių individualioms reikmėms galima siųsti ne daugiau kaip 5 (penkias) Lietuvos Respublikoje registruotų vaistinių preparatų originalias pakuotes. Siunčiant didesnį kiekį pakuočių, turi būti pridėta recepto ar gydytojo išrašytos pažymos kopija, patvirtinanti šių vaistinių preparatų paskyrimą ir gydymui reikalingą vaistinių preparatų kiekį;

12.  draudžiama siųsti greitai gendančius maisto produktus (pvz. keptus, virtus, karšto rūkymo mėsos produktus, pieną ir jo produktus, žuvį ir jos produktus, šviežias daržoves, vaisius, fermentinius sūrius, nebent tai būtų vientisas vašku padengtas gabalas);

13.  draudžiama siųsti dūžtančius daiktus, alkoholinius gėrimus, taip pat daiktus, kurių civilinė apyvarta yra ribojama arba draudžiama (pvz. ginklus, šaudmenis, narkotines medžiagas ir kt.);

14.  draudžiama siuntinį užrakinti ar kitokiu būdu sudaryti kliūtis, trukdančias patikrinti siuntinio turinį;

15.  ant asmeninių siuntinių pakuotės turi būti užrašytas gavėjo vardas, pavardė, karinis laipsnis, tarnybos vieta ir siunčiančiojo asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir telefonas.

Karinio vieneto vadas arba jo įgaliotas asmuo, iš kurio karys išvykęs į TO, priimdamas iš artimųjų asmeninį siuntinį privalo jį patikrinti, užpildydamas asmeninio siuntinio perdavimo- priėmimo aktą, kuriame nurodomas siuntinio turinys. Siuntinį priėmusio asmens pasirašytas asmeninio siuntinio perdavimo-priėmimo aktas yra laikomas asmeninio siuntinio dalimi ir nuolatos laikomas kartu su asmeniniu siuntiniu.

Uždrausti ir netinkamai supakuoti produktai ar daiktai, aptikti asmeniniuose siuntiniuose, turi būti nedelsiant išimti ir perduoti asmeninį siuntinį siunčiančiam asmeniui, o aptiktus daiktus, kurių civilinė apyvarta yra uždrausta (ginklus, narkotines medžiagas, sprogmenis ir pan.), asmeninis siuntinys yra sulaikomas ir apie tai informuojama Karo policija, kuri priima procesinį sprendimą įstatymų nustatyta tvarka.

Karo policija, siuntinyje aptikusi draudžiamus produktus ar daiktus, jį sulaiko surašydama teisės pažeidimų protokolą ir perduoda karinio vieneto, iš kurio siuntinys buvo pristatytas arba dalinio, kuriame buvo atliekama siuntinių patikra, atstovui bei informuoja karinio vieneto  vadą, iš kurio karys išvykęs į TO, dėl siuntinio reikalavimų neatitikimo.

Karinio vieneto vadas, iš kurio karys išvykęs į TO, organizuoja sulaikytų siuntinių paėmimą iš siuntinių patikros vietos ir informuoja karių artimuosius apie jų atsiėmimą.

Jeigu per 10 dienų nuo karių artimųjų informavimo apie siuntinio atsiėmimą, karių artimieji jo neatsiima,  siuntinys yra sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Naujienos

2019-03-20
Gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras pasveikino „Baltijos karinės konferencijos 2019“ dalyvius

Gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras pasveikino „Baltijos karinės konferencijos 2019“ dalyvius

Kovo 20 d. Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras, pavaduodamas Lietuvos kariuomenės vadą, sakė sveikinimo kalbą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vykstančioje tarptautinėje „Baltijos karinėje konferencijoje 2019“, kurios pagrindinės temos – mokymasis gintis ir Vakarų šalių karinės patirties taikymas Baltijos šalyse.
plačiau
2019-03-19
Gynybos štabe lankėsi Baltijos gynybos koledžo viršininkas

Gynybos štabe lankėsi Baltijos gynybos koledžo viršininkas

Kovo 19 d. Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su Baltijos gynybos koledžo viršininku generolu majoru Andis Dilans, su kuriuo aptarė šios mokymo įstaigos aktualijas, koledžo vystymo bei mokymo programų klausimus.  
plačiau
2019-03-14
Taline baigėsi trijų Baltijos valstybių karinių štabų viršininkų susitikimas

Taline baigėsi trijų Baltijos valstybių karinių štabų viršininkų susitikimas

Kovo 14 d. Taline, Estijoje vyko darbinis trijų Baltijos valstybių strateginių karinių štabų viršininkų susitikimas, kuriame karinių štabų viršininkai aptarė trišalio bendradarbiavimo gynybos srityje projektus, karines pratybas ir tolimesnį bendradarbiavimo plėtojimą.
plačiau