LIETUVOS KARIUOMENĖS GYNYBOS ŠTABAS

2 karių apžiūros grupės pasirengusios Europos Sąjungos operacijai „SOPHIA“

2016-10-28

Spalio 27/28 dienomis Lietuvos karinėse jūrų pajėgose vyko baigiamosios pratybos, kuriose buvo vertinamas misijai Viduržemio jūroje besirengiančių karių pasirengimas.

Vertinamios pratybos buvo surengtos karinių jūrų pajėgų patruliniame laive P11 ŽEMAITIS. Pratybų metu kariai vykdė abordažą iš greitaeigių valčių, paiešką laive, rinko įkalčius, bendravo su pabėgėliais ir suimtaisiais, atliko eilę kitų veiksmų.

Pirmoji 12 karių grupė į operacijos rajoną išvyks šių metų lapkričio menesio pabaigoje. Grupė nuo dviejų iki trijų mėnesių operacijas vykdys Vokietijos kariuomenės jūrų pajėgų fregatoje Sachsen F124. Antroji laivo apsaugos grupė pirmąją pakeis kitų metų pradžioje.

Europos Sąjungos Jūrų pajėgų komponento operacijai Viduržemio jūros regione Sophia (sutr.- EUNAVFOR MED operation SOPHIA) 2 Lietuvos kariuomenės apžiūros grupės (angl. Vessel Boarding Team) suformuotos iš Karinių jūrų, karo policijos, sausumos, ir specialių operacijų pajėgų karių. Šiuo metu operacijoje Sofija dalyvauja trys Lietuvos karininkai. Du karininkai iki šių metų pabaigos tarnybą vykdo italų kariuomenės lėkvynešyje Giuseppe Garibaldi. Vienas Lietuvos karininkas tarnauja operacijos „Sophia“ vadavietėje Romoje Italijoje.

Dalyvavimas tarptautinėse operacijose išlieka svarbi Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų tarptautiniam saugumui išraiška ir priemonė stiprinti ES bendrąją saugumo ir gynybos politiką, NATO kolektyvinę gynybą, karinį bendradarbiavimą.

Apie ES operaciją Viduržemio jūroje „Sophia“

Naujienos

2019-02-15
Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Gynybos štabe Vasario 16 dienos sukaktys paminėtos kraujo donorystės akcija

Vasario 15 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo kolektyvas minėjo 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo ir 70-asias Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimo metines. Ta proga kariai ir darbuotojai dovanojo kraujo bei žiūrėjo filmą apie miško brolius ir seses.  
plačiau
2019-02-06
Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vilniuje lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso vado pavaduotojas

Vasario 6 dieną Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe lankėsi NATO Daugianacionalinio Šiaurės Rytų korpuso (angl. Multinational Corps Northeast) vado pavaduotojas generolas majoras Ulrich Hellebjerg.
plačiau
2019-02-04
Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Gynybos štabe lankėsi Vokietijos Lauko kariuomenės vadas

Vasario 4 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras susitiko su Vokietijos Lauko kariuomenės vadu generolu leitenantu Johanu Langeneggeriu. Susitikimo metu generolai aptarė Lietuvos ir Vokietijos bendradarbiavimo gynybos srityje bei NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės klausimus.
plačiau